Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


12 – Patrologie a patristika

Sv. Aurelia Augustina Rukověť pro Vavřince čili Kniha o víře, naději a lásce

Augustinus, svatý, 1911
Dědictví sv. Prokopa, sv. 53. Přeložil a úvodem i poznámkami optřil Kuffner Klement.