Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


11 – Sociologie a charita

1109: Odpor k pověrám (spiritismu, darwinismu ...)

Tak jako v pododdělení 0313: Srovnávací věda náboženská v oddělení 03 – Obrana víry a katolická věrouka, i zde může čtenář v různé míře sledovat dvojí záměr: a) buď se převážně zajímá o záležitosti různých pověr, b) nebo mu hlavně jde o odpor k nim kvůli čistotě jeho myšlení a ochraně společnosti před nimi. Pokud tedy kniha čtenáře vede ve značnější míře k záměru ad a) než ad b), do Knihovny Libri nostri ji samozřejmě zařazovat nebudeme.