Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

Certamen spirituale

Scupoli Lorenzo, 1871
(Celý název:) Venerabilis Patris Laurentii Scupuli Clerici Regularis Theatini Certamen Spirituale, Seu Manuductio Sancta, Et Solida Ad Perfectionem Christianam; opusculum cuivis christianorum statui accommodatissimum, et saluberrimum. Poslední latinské vydání (vyšlo sice ještě r. 1913, ovšem už nikoliv doslovně). Poznamenejme, že autor († 1610), přes genialitu díla, které mělo obrovský vliv v Církvi, ve shodě s postupujícím novověkým rozvratem, psal Bohu žel již italsky a náš text je jen takřka úředním převodem do latiny.