Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


14 – Dějiny Katolické církve obecně

Oddělení je členěno takto:

1401: Soustavná dějepisná pojednání█1402: Dějepis pro žactvo█1403: Řím█1404: Svatá země█1405: Východ█1406: Redukce a zahraniční misie vůbec vč. misionářů českých█1407: Inkvisice█1408: Ostatní dílčí dějěpisné záležitosti█1409: Slovensko█1410: Přední světové osobnosti█1499: Dokumenty sněmů církevních█