Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


14 – Dějiny Katolické církve obecně

Katolický dějepis církevní

Dvořák Xaver, 1935
Učebnice pro školy měšťanské a vyšší ústavy dívčí na základě osnovy předepsané Nejdůstojnější knížecí arcibiskupskou konsistoří a ordinariatem; poslední, 6. doplněné vyd.