Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


05 – Mravouka. Zpovědnice.

Oddělení je členěno takto:

0501: Kompletní zpracování mravouky█0502: Mravouka pro žactvo█0503: Zpovědnice█0504: Filosofická ethika█0505: Hřich a ctnost█0506: 1. až 3. přikázání Boží█0507: 4. přikázání Boží█0508: 5. přikázání Boží█0509: 6. a 9. přikázání Boží█0510: 7. a 10. přikázání Boží█0511: 8. přikázání Boží█0513: Přikázání církevní█0514: Rodina a manželství█0515: Povinnosti ostatních stavů█Pozn.: 1. Výchova v rodině viz 0805. 2. Přípravy na udělení svátostí jsou v odd. 06 – Asketika.