Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


01 – Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky

Oddělení je členěno takto:

0101: Základní vydání celého Písma svatého česky nebo latinsky█0102: Vydání jen některých knih z Písma svatého česky nebo latinsky█0103: Commentaria biblica Doctoris Angelici divi Thomae Aquinatis█0104: Slavné Sušilovy exegese – nejlepší výklady Nového zákona v češtině█0105: Čtení z Písma svatého – vhodné i jako četba dětem a pro mládež█0106: Konkordance české i latinské, slovní i věcné█0107: Biblické dějiny█0108: Biblické slovníky a atlasy█0109: Biblická theologie█0110: Synopse, harmonizace evangelií█