Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


03 – Obrana víry a katolická věrouka

Katolická věrouka. Díl IV. b), O Bohu vtěleném, Mariologie. O sv. Josefu: traktát spekulativně dogmatický

Pospíšil Josef († 1926), 1922
Vč. dokončení soteriologie, společného Rejstříku k dílům IV. a) i IV. b) a Obsahu dílu IV. b). Soubor PospisilVer4b-300dpi-tisk.pdf, 477 MB, zašleme na vyžádání. S radostí a s díky zpracovateli můžeme konstatovat, že všechny díly tohoto skvostu českého theologického myšlení už jsou v Knihovně Libri nostri i v OCR tvaru.