Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


03 – Obrana víry a katolická věrouka

0305: O Bohu Stvořiteli, De Deo Creatore

O Božím stvoření a řízení světa, andělů a lidí, definitivní pád některých andělů, první stav člověka a jeho pád. Angelologie, nauka o andělích, pojednává i o působení "ďábla". Píšeme v uvozovkách, neboť ďábel (satan, lucifer) je pouze jeden z množství padlých andělů (démonů, odtud specielní nauka zv. démonologie), kteří mu však jsou podřízeni – nedá se tedy říci, že každé tzv. ďábelské působení je konáno přímo hlavou této smečky, i když působící zlý anděl nebo andělé jsou této hlavě podřízeni (v lidové zbožnosti se používá slovo čert i v plurálu). Platí tady přesně to, co je psáno v úvodu pododdělení 0313 a 1109 – žádné sensace! Takže některé knihy z tohoto oboru rádi zařadíme, jiné nikoliv.