Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

V paprscích věčné lásky. Promluvy o prosbách litanie k Nejsvětějšímu Srdci Páně

Jindra Jan Nepomucký, 1925
Promluvy o invokacích litanie k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše napsal a konal papežský prelát a profesor bohosloví P. ThDr. Jindra.