Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


20 – Encyklopedie, časopisy, periodické publikace, almanachy, kalendáře

2006: Kalendaria

Cílem tohoto pododdělení je zmapovat zásahy do kalendarií, učiněné v posledních 150 letech na příkaz doby. Předtím byla situace opačná: doba podléhala příkazu Církve a kalendaria se 300 let neměnila. Období oněch 450 let jsme rozdělili na pět etap, jejichž hranice tvoří čtyři kalendářové revoluce, kdy příkaz doby byl zvlášť nesmlouvavý. Uvítali bychom pomoc čtenářů, kteří by nám posílali české kalendáře s katolickým nebo "občanským" kalendariem (nebo samotná kalendaria z let, která dosud zde na stránce nemáme). Katolická kalendaria bývala ve většině kalendářů do r. 1951, nebo aspoň do r. 1921. Ale i po r. 1951 (až dodnes) vycházejí některé kalendáře s katolickým kalendariem buď samotným nebo spolu s "občanským". Abychom seznali, jak doba přikazovala v dějinách Církvi, rádi bychom ze zaslaných kalendářů sestavili něco na způsob, jímž jsou porovnávány změny v "kalendáři občanském": toto velice pěkně zpracované porovnávání je na adrese – autor srovnával tato kalendaria dost literně; např. rozlišuje "Mistr Jan Hus", "Mistr Jan Hus (1415)" a "mistr Jan Hus (1415)" (jindy je to "Den upálení mistra Jana Husa"). K tématu tohoto pododdělení viz též 1710: Liturgie a čas.