Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

1503: Čeští světci

Srov. též 2006: Kalendaria. Mnoho dokumentů o našich světcích 9. až 12. stol. je na adrese stránek společnosti Moravia Magna. Společná pojednání o světcích český i cizích jsou v pododdělení 1301: Soustavné přehledy světců.