Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY


11 – Sociologie a charita

1106: Rolník, živnostník a duchovní

První zákon trvalé udržitelnosti civilisace: Civilisace musí spočívat na třech základích stavech – rolnickém, živnostenském a duchovenském.