Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

0602: Mystika

V souvislosti s úvodem k tomuto oddělení 06 – Asketika pozorujeme dnes až fanatický zájem o Mystiku (a také o Psychologii). Do pododdělení 0602 zařazujeme jen tradiční osvědčená díla mystiky a o mystice, která nejsou postižena moderními rádobymystickými pokusy, objevy a radami.