Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


08 – Pedagogika a katechetika

0801: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

Zde je třeba uvést, že na mnoha dětech se Katolická církev po roce 1990 provinila tím, že přestala vyučovat na školách a výuku přenesla do ghett katolických far. Je totiž mnoho poctivých rodičů, kteří by kvůli morálnímu zušlechtění svých dětí na výuku katolického náboženství do škol tyto děti posílali, ač sami katolíky nejsou. Do ghetta far je však nepošlou. Jinou, daleko závažnější věcí je ovšem to, co se učí ...