Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY


03 – Obrana víry a katolická věrouka

0313: Srovnávací věda náboženská

Zde (a u religionistiky obecně) může čtenář v různé míře sledovat dvojí záměr: a) buď se převážně zajímá o záležitosti vlastní jiným vírám (nebo pověrám), než je víra katolická, b) nebo mu hlavně jde o jejich vyvracerní – ať už kvůli zpřesnění jeho katolické víry nebo kvůli její obhajobě v jeho okolí. Pokud tedy kniha čtenáře vede ve značnější míře k záměru ad a) než ad b), do Knihovny Libri nostri ji zařazovat nebudeme. Podobné platí pro pododdělení 1109: Pověry.