Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


03 – Obrana víry a katolická věrouka

0312: Povaha jiných názorů

Sem zařazujeme názory, které mají něco společného s katolickou věroukou. O názorech tak říkajíc "více odlišných" se lze poučit v odděleních dějepisných 14 – Dějiny Katolické církve obecně a 15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích, a zvláště pak v oddělení 11 – Sociologie a charita.