Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


08 – Pedagogika a katechetika

Problém koedukace

Vejvodová Emilie, 1937
Kniha byla napsána v době, kdy koedukace již téměř dosáhla svého zhoubného vítězství. Je zahrnuta i historie této novoty, která, jak jinak, plně zvítězila nejdříve v USA, i když u nás ještě později, po 2. světové válce, pozdější kardinál Tomášek se jako jeden z posledních proti tomuto zlu ve výchově dětí vyslovoval. Připojujeme výňatek z díla prof. Otakara Kádnera Základy obecné pedagogiky, I., 1925, a to kap. VI. Formy výchovy, § 3. Organisace školství vůbec. Problém koedukace, str. 351 – 398 (k osobě prof. Kádnera je však třeba uvážit pozn. uvedenou zde u Kobosilových Dějin vychovatelství).