Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


16 – Dějiny našeho národa

Majestas Carolina Karlův majestát, Archiv český Díl třetí

Karel IV. Lucemburk, císař, král, hrabě a markrabě, 1844
Naše skeny Palackého znění latinsky a česky, z internetu Jirečkův latinský text.