Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


where k.id='379'

02 – Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině

0204 – Klasická hebrejština – hebrejština Starého zákona

020401 – Biblické texty, 020402 – Konkordance, 020403 – Mluvnice a cvičebnice latinsky nebo česky, 020404 – Slovníky latinsko-hebrejský, hebrejsko-latinský, česko-hebrejský, hebrejsko-český