Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


02 – Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině

0203 – Koiné – řečtina Starého a/nebo Nového zákona

020301 – Biblické texty v řečtině 020302 – Konkordance k řeckým biblickým textům 020303 – Mluvnice a cvičebnice řečtiny latinsky nebo česky 020304 – Slovníky latinsko-řecký, řecko-latinský, česko-řecký, řecko-český