Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


02 – Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině

0201 – Latina Starého a Nového zákona

020101XY: Mluvnice a cvičebnice latinsky (X = 0 – 4) nebo i česky (5 – 9)█020102XY: Slovníky oboustranné (X = 0 – 1), česko-latinské (2 – 3), latinsko-české (4 – 5) a latinské (6 – 7)█020103: Čítanky latinských textů█