Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


03 – Obrana víry a katolická věrouka

Katolická věrouka. Díl I.: O Bohu

Špaček Richard, 1926
Dědictví sv. Prokopa, sv. 65. První díl slavné trilogie pojednává v prvé knize O Bohu jednom, ve druhé knize O Bohu trojjediném. Srozumitelný a přitom přesný výklad ocení čtenář, který u moderních úvah (ty se navíc množí jak houby po dešti) se musí snad nad každou větou trápit rozmýšlením, "jak to autor myslel," a který si ani pak nemůže být jist. Spolehlivé a poutavé poučení bez stop dnes zahnízděného relativismu. Přikládáme životopis z ČKD 1925, č. 9 + 10 na str. 698 – 701, jakož i zprávy o částečně posmrtně v letech 1926 a 1930 vydané Katolické věrouce v ČKD 1927, č. 3 na str. 210 – 212 a ČKD 1930, č. 7 na str. 680 – 682.