Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


where k.id='345'

05 – Mravouka. Zpovědnice.

Zpověď a eucharistie

Bougaud Louis Èmile, 1913
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 56. Dle šestého vydání francouzského.