Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


14 – Dějiny Katolické církve obecně

Skutky a nikoli pouhá slova papeže míru Benedikta XV.

Kašpar Karel Boromejský, 1922
Drobná kniha tehdejšího biskupa královéhradeckého obsahuje mnoho pozoruhodných a převážně neznámých informací; do Knihovny zařazena na doporučení čtenáře V.