Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


08 – Pedagogika a katechetika

Učebnice katolického náboženství s částí čítankovou. Část 2. zvláštní – věroučná-dogmatická

Kašpar Josef, 1922
Pro vyšší třídy škol středních a jim rovných ústavů, 2. nezm. vyd.