Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


12 – Patrologie a patristika

Adversus omnes haereticorum novitates commonitorium

Vincentius Lirinensis, svatý, 1851
Připojujeme delší vydání z r. 1809 a textový soubor z r. 1895, jeden z více stejných dostupných na internetu, v nichž je spolu kratší i delší vydání.