Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


19 – Církevní zpěv a hudba

Liber usualis Missae et Officii

autor neuveden, 1939
(název pokračuje:) pro dominicis et festis cum cantu Gregoriano ex editione Vaticana adamussim excerpto. Často slýcháme, že nejsou vhodné kostelní písně: zde je k disposici skoro 2.000 stran nejrůznějších kostelních zpěvů a než je takový zájemce zvládne, má na dvacet let co dělat. Nebo je to tak, jak se říká, že když někdo nechce, je to horší, než když nemůže? Pro rozsah zpěvníku jsme jej rozdělili do tří částí: 1. Úvodní partie, Cantus ordinarii Missae, Cantus ordinarii Officii, Proprium de Tempore až po Feria VI. in Parasceve; t. j. po s. 713. 2. Proprium de Tempore od Sabbato Sancto, Commune Sanctorum, Missae votivae a Orationes duversae; t. j. ss. 713 až 1303. 3. Proprium Sanctorum, In Exsequiis, Officium Defunctorum, Missae pro Defunctis, Orationes diversae pro Defunctis, Quinque Absolutiones in solemnibus Exsequiis faciendae, Ordo sepeliendi parvulos, Appendix, Varii cantus ad Benedictionem Ss. Sacramenti; t. j. od s 1303.