Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


10 – Pravo Katolické církve

Církevní právo katolické. Díl I.

Rittner Edward, 1887
Napsal dr. Edward Rittner, profesor university Lvovské. Přeloženo na jazyk český dle vydání z roku 1978 – 1879 péčí Právnické Jednoty v Praze. Přeložil JUDr. Emanuel Zítek. Do doby, než zpracujeme vlastní skeny, uveřejňujeme textový tvar získaný převedením nekvalitního obrazového souboru staženého z internetu.