Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


13 – Hagiografie

Sv. Klement Maria Hofbauer, kněz Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele

Blaťák František, 1909
Krátký životopis ze smíšeného česko-německého manželství Pavla Dvořáka a Marie Steerové narozeného Johanna (t. j. Jana) Hofbauera, později vídeňského tovaryše Johanna Klementa Marie Hofbauera a ještě později redemptoristy a kněze nastínil P. František Blaťák C. SS. R.; 2. vyd.