Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


13 – Hagiografie

Sv. Alfons de Liguori, církevní učitel a zakladatel kongregace redemptoristů

Berthe Augustine, 1931
(název pokračuje:) k 200letému jubileu založení kongregace z francouzského originálu P. Bertha přeložil Martin Janů C. SS. R. 1. franc. vyd. Saint Alphonse de Liguori, r. 1900.