Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


02 – Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině

Lexicon manvale Hebraicvm et Chaldaicvm in Veteris Testamenti libros

Gesenius, Friedrich Heinrich Wilhelm, 1933
02040404N: (název pokračuje:) post editionem germanicam tertiam latine elaboravit mvltisqve modis retractavit et avxit Guilelmus Gesenius. Všechna velmi četná pozdější vydání jsou psána německy. Knihu připravujeme, a to jen proto, aby ji čtenář mohl sám porovnat se slovutným Drachem a posoudit, co je v ní nevhodného.