Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


08 – Pedagogika a katechetika

Soustavná katolická věrouka pro lid. Díl čtvrtý. Část prvá. IX. O Bohu dokonavateli.

Žák František, 1928
Připojujeme bibliografickou stať Osobnost a dílo jesuity Františka Žáka. Bitnar Vilém, 1935 (uveřejnil Život, časopis pro veřejné otázky současnosti, náboženství, kulturu a politiku, roč. XVII., č. 7, str. 87n., č. 8 + 9, str. 106n.) – za pomoc s jejím obstaráním děkujeme knihovně Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.