Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


02 – Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině

Grammatica linguae sanctae institutio, Cum vocum omnium anomalarum indice, & explicatione

Pasinus Josephus, 1766
02040302: studijní text; (název začíná ... pokračuje:) Diqdúq lišón haqódeš hoc est, ... auctore Josepho Pasino (též Giuseppe Luca Pasini SJ 1687 – 1770) Sacræ Scripturæ & Linguæ Hebraicæ in Gymnasio Taurinensi Professore accedit ejusdem Oratio Habita, cum publicum doceadi munus auspicaretur, A. MDCCXX. Jussu, et auspiciis invictissimi regis Victor Amedei. Editio altera correctior, et auctior. Pozn.: Rozumí se obratný politik Viktor Amadeus II. (viz jeho požehnané vítězství u Turína), nikoliv velmi zbožný Viktor Amadeus III. Jinak srov. signaturu 02030304.