Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Bibliografie české katolické literatury náboženské od roku 1828 až do konce roku 1913. Část 5, str. 1921 – 2320

Podlaha Antonín, 1923
Dědictví sv. Prokopa, sv. 64. Zcela unikátní dílo Katolické církve v Českých zemích. Část 5: Dodatky a opravy (2. větší díl). Životopisy spisovatelů v pořádku abecedním. Rejstřík jmenný a věcný. Druhá řada doplňků a oprav. Seznam zkratek. Doslov. Podrobný obsah uvádíme v úvodu každé části. Viz následující separáty.