Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

Nový život. Novicitát Třetího řádu sv. Františka

Valíček Juvenál Antonín, 1948
Pozn.: Byli jsme upozorněni na autorovu překladatelskou činnost v posledním údobí jeho života ("překládal Chardina aj."). Náš recensent však knihu vyzdvihl s tím, že ony překlady v Knihovně nejsou (ohledně Teilharda de Chardina, módě jisté doby, srov. wikipedii, odst. Konflikt s Církví).