Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


17 – Liturgika

Hodinky Mariánské

Hejčl Jan, 1913
(název pokračuje:) dle obřadu římského se zřetelem k Bulle papeže Pia X., "Divino Afflatu", vydané dne 1. listopadu 1911. Uplný začátečník se v hrubých rysech seznámí s brožurkou Františka Hrubíka "Nová úprava ...) a začne se modlit tyto Mariánské hodinky v češtině. Pak může postoupit k Temným hodinkám (paralelní text latinský i český) a potom k latinskému sešitku "Officium Parvum Beatae Mariae ..." a po jeho osvojení už může začít používat "Breviarium romanum" – díl pro danou roční dobu. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 125.