Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY


17 – Liturgika

Officium Parvum Beatae Mariae Virginis et officium defunctorum cum psalmis gradualibus et paenitentialibus

Pius X., svatý, 1925
(název pokračuje:) ac litaniis sanctorum e Breviario Romano a Pio Papa X reformato excerpta. Účelem publikování této knihy je pomoci zájemcům pochopit, jak se tento breviář mocli. Je to takový střední stupeň, kdy texty jsou už latinské.