Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

Řeholní kniha a zpěvník Třetího řádu serafinského Otce svatého Františka z Assisi

autor neuveden, 1938
Naše stálá čtenářka T. nás požádala o zařazení této publikace do Knihovny Libri nostri a dodala i knihu samu; žádosti opět rádi vyhovujeme a za tuto přízeň milé čtenářce děkujeme. Čtenář J. K. knihu následně vyčistil a připravil pro tisk na formátu A4 – i výsledek jeho práce s radostí zveřejňujeme.