Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


14 – Dějiny Katolické církve obecně

Jak Katolická církev budovala západní civilizaci

Woods Thomas E., 2008
Na četné žádosti čtenářů zařazujeme do knihovny i tuto knihu – byť zcela nová pojednává o starých časech, kdy katolíci ještě nenazývali svou Církev "(vše)obecnou", ale bez obav "katolickou"; kniha je v OCR textovém tvaru. Protože je kniha ještě dostupná v obchodech, nemáme souhlas k jejímu zveřejnění. Nová informace: Knihovna Libri nostri obdržela 2. července 2013 souhlas majitele autorských práv ke zveřejnění. Vřelé díky!!!