Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


03 – Obrana víry a katolická věrouka

Slovník obrany uvědomělého katolíka

Zelenka František, 1924
Vyšlo též 2. vyd. 1926. Roku 1926 vyšel i Lístkový slovník katolíka I – VII. Zelenka byl předsedou předválečné krátce existující Národní strany lidové (NSL), jejíž hlavní zásadou byla kritika „spojení ČSL s marxisty“; oblíbené heslo NSL bylo: „Ne Šrámek a Gottwald, ale Zelenka a Hlinka.“