Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Poselství. Almanach k dvacátému pátému výročí Družiny literární a umělecké (bibliografie Družiny).

Svozil Oldřich, Vrbík Stanislav, 1938
Vlastní Almanach je v pododd. 2004: Almanachy, časopis Archa v pododd. 2001: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu).