Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


01 – Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky

Písmo sväté Starého a Nového zákona. Z latinského typického vydania Vulgaty na slovenský jazyk preložené. Sväzok 1 – 10.

Hlinka Andrej, Donoval Ján, 1926
Další díly s pomocí Páně časem připravujeme.