Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


01 – Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky

Úvod do četby Nového zákona

Merell Jan, 1952
Vyšlo 1947, ve dvou dílech 1948?, přeprac. 1952, opět ve dvou dílech 1963, potom 1970, 1979 a 1991 (Merell Jan, * 1904, † 1986); předložené vyd. se i z kulturně historického hlediska snad jeví nejpříhodnější.