Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


where k.id='190'

13 – Hagiografie

Církev vítězná. Životy Svatých a Světic Božích. Pořadem roku občanského. Svazek třetí.

Ekert František, 1896
Červenec – září. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 83.