Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


08 – Pedagogika a katechetika

Veliký katechismus katolického náboženství. Vydání obrázkové

Podlaha Antonín, 1933
Nejdokonalejší český katechismus, pro její krásu mládež tuto knihu měla nejraději. Autorem a uspořádavatelem byl milovník knih a výborný znalec katolické nauky – a mladé duše – otec biskup Podlaha. I tento katechismus vycházel zńovu a znovu v mnoha vydáních, má 877 otázek plus přídavek. Děkujeme za OCR.