Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

P. Jan Křtitel Votka S. J. – Za † dp. P. Janem Křt. Votkou S. J., bibliografie.

Rejzek Antonín Paduánský, Pavlík Jan Evangelista, 1901
Bibliografie zahrnuje jen knihy, o seznamu autorových článků nevíme.