Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


14 – Dějiny Katolické církve obecně

Katolický církevní dějepis, s obzvláštním zřením na Reformaci. Pro školy a pro lid.

Haase Karl von, 1848
Vzdělal Karel Haas. Dědictví Svatojanskému obětoval Pantaleon Neumann. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 20.