Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


17 – Liturgika

Mše svatá (Msse swatá). Oběť vždy trvající. Modlitby mešní dle římského missálu na všecky neděle a zasvěcěné svátky i jiné slavnější dny v roce. Připojeny jsou i jiné zvláštní modlitby a pobožnosti.

Eška František (Esska Frantissek), 1861
První překlad Římského misálu do češtiny; dalšími překlady tuto překladatelskou snahu vyčerpávajícím způsobem dokumentujeme.