Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


08 – Pedagogika a katechetika

Katechése dle přednášek J. M. † Nejdůstojnějšího Pána biskupa Edvarda Jana Brynycha.

Brynych Edvard Jan Nepomucký, Janský Karel, 1903
P. Karel Janský – farář v Uhersku a nakladatel.